Dorna prospera

Dorna prosperaÎntr-o societate a consumerismului, locuitorii unei zone montane, cum este cea a Dornelor, vor trebui să inoveze pentru a găsi nişa potrivită într-o piaţă globală atât de aglomerată. Şi inovaţia nu va trebui făcută asupra a ceea ce ei ştiu să facă din vechime, ci asupra modului în care îşi prezintă produsul sau serviciul, pentru a putea convinge potenţialul consumator, ce oricum este asaltat de valuri de oferte similare.

Dezvoltarea Dornei din ultimele două secole s-a bazat pe resursele naturale cu care aceste meleaguri au fost hărăzite şi nu ar trebui să ne îndoim că şi pe viitor va fi la fel. Gestionarea acestor resurse şi exploatarea lor în mod raţional şi eficient este cheia succesului.

Apele minerale, lemnul şi produsele alimentare locale sunt bunuri ce îşi pot face loc pe cele mai pretenţioase pieţe. Dacă apele minerale din zona Dornelor nu mai au nevoie de nicio prezentare, constructorii de case din lemn dorneni se întrec în măiestrie, trecând graniţele ţării cu aceste bijuterii ecologice. În schimb, micile gospodării montane au realizat că trebuie să se reinventeze, iar produsele lor tradiţionale vor trebui să concureze cu cele ale marilor procesatori. Important este cât de bine vor şti să-şi promoveze produsele.

Însă, pentru această zonă, regina a fost şi rămâne turismul. Apele minerale, clima, fondul peisagistic pitoresc şi variat, dar şi patrimoniul cultural sunt stâlpii pe care se sprijină această ramură economică. Dacă în trecut turismul balnear predomina, astăzi cerinţele turiştilor au condus la o diversificare a serviciilor pentru care operatorii de turism şi autorităţile locale trebuie să conlucreze. Paleta este foarte largă, în funcţie de solicitările oaspeţilor: turism activ, turism de aventură, turism cultural, sporturi de iarnă, trasee montane, alpinism, turism ecvestru, vânătoare, pescuit etc.

Poate la fel ca la cumpăna dintre veacurile al XIX-lea şi al XX-lea, când Vatra Dornei a devenit o staţiune balneară modernă pentru acele timpuri, comparabilă cu celebrele staţiuni din Boemia: Karlsbad, Franzenbad sau Marienbad şi astăzi este nevoie de o restartare a potenţialului turistic, printr-o conlucrare a autorităţilor locale din întreaga zonă, a autorităţilor centrale, a investitorilor, a operatorilor de turism şi a societăţii civile în scopul conservării patrimoniului existent, a modernizării infrastructurii turistice a oraşului şi a creării de noi atracţii turistice.

Bazându-ne pe resursele naturale locale şi făcând din acestea bunuri şi servicii unice, care vor atrage aprecierea a tot mai mulţi oameni, vom putea trăi într-o Dornă prosperă.