Despre noi

Asociaţia „PRO CIVIS DORNA” a luat fiinţă în 2016, ca urmare a iniţiativei membrilor fondatori, dobândind personalitate juridică prin înregistrarea în Registrul special al Judecătoriei Vatra Dornei, la data de 07 martie 2016.

Scopul asociaţiei este: promovarea identităţii locale şi a tradiţiilor istorice, dezvoltarea relaţiilor civice şi a acţiunilor care promovează imaginea zonei Dornelor.

Membrii Asociaţiei „PRO CIVIS DORNA” îşi doresc ca oraşul Vatra Dornei şi zona Dornelor să se bucure de o dezvoltare durabilă, fără alterarea identităţii locale şi a tradiţiilor istorice, având un nivel mare de vizibilitate în ţară şi în lume.

Obiectivele generale ale „PRO CIVIS DORNA”, menite să conducă la realizarea scopului propus, sunt cuprinse în Statutul asociaţiei:

  • acţiuni pentru salvarea şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură reprezentative pentru zona Dornelor;
  • optimizarea relaţiilor civice şi a raporturilor între autorităţi şi cetăţeni;
  • promovarea proiectelor civice, sociale, culturale etc;
  • sprijinirea iniţiativelor individuale, care promovează imaginea zonei Dornelor.

După înfiinţare, „PRO CIVIS DORNA” a dezvoltat mai multe proiecte şi colaborări, în acord cu obiectivele sale.

Am iniţiat, în 2017, Simpozionul naţional „Bucovina – tradiţie şi modernitate”, eveniment pe care dorim să-l permanentizăm în calendarul acţiunilor noastre şi să-l îmbunătăţim de la ediţie la ediţie, atât prin participare, cât şi prin calitatea lucrărilor ştiinţifice prezentate.

În colaborare cu Asociaţia „D.G.T.” am derulat mai multe proiecte finanţate în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Am iniţiat şi dezvoltat colaborări cu alte organizaţii neguvernamentale, cu instituţii de învăţământ şi cu autorităţile publice.

Asociaţia noastră îşi doreşte o implicare mai mare în viaţa civică a municipiului Vatra Dornei şi de aceea îşi propune continuarea tuturor proiectelor iniţiate, dar şi implicarea în noi proiecte.

Asociaţia “PRO CIVIS DORNA” Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu nr.33, bl.3, sc.A, et.2, ap.4, judeţul Suceava, tel: 0740 541 089, C.I.F. 35803355, cont bancar RON: RO23BTRLRONCRT0338191101 – Banca Transilvania S.A.