Titlu: Educate!

Cod proiect: 2018-1-RO01-KA105-048651

Date implementare: 24/09/2018 – 05/10/2018

 

Descriere si informatii:

Educate! este un proiect educațional, prin intermediul căruia ne-am propus să ghidăm tinerii în dezvoltarea profesională, contribuind la creșterea șanselor lor de angajare și sporindu-le gradul de satisfacție personală. Schimbul de tineret a reunit câte 9 tineri de 18-30 ani din 5 țări din Europa: România, Italia, Croația, Bulgaria și Macedonia, pentru care subiectele discutate sunt deosebit de actuale.

Considerăm că prin alegerile profesionale corecte și încurajarea antreprenoriatului, putem contribui atât la reducerea șomajului în rândurile tinerilor, cât și la ridicarea gradului de satisfacție personală. Prin intermediul proiectului Educate!, am realizat următoarele obiective:

– Ghidarea tinerilor în alegerea conștientă a carierei și dezvoltarea ablităților necesare de autocunoaștere.

– Educarea aptitudinilor și cunoștințelor necesare tinerilor în găsirea locurilor de muncă și angajarea în activități a tinerilor NEET.

– Încurajarea antreprenoriatului și motivarea dezvoltării continue a tinerilor.

Pentru a dezvolta competențele specifice temei, dar și pentru a încuraja cunoașterea multiculturală, au fost folosite atât metode de lucru în grup, cât și individuale: metode de discuții și dezbateri, reflecție individuală și lucru în echipă, diverse tipuri de joc, cercetarea și prezentarea, diferite forme de brainstorming și hărți mentale, studii de caz, impovizație și dramă, teatru și jocul de rol, story telling și public speaking, quest, interviu stradal, seri culturale.

Implementând proiectul și încurajând perpetuarea rezultatelor sale, ne-am propus să ajutăm și să motivăm cât mai mulți tineri în a lua deciziile corecte legate de dezvoltarea lor profesională, contribuind la ridicarea gradului lor de satisfație personală și profesională. Multiplicând rezultatele proiectului prin activitățile fiecărei organizații în domeniul educației tineretului, cu scopul de a spori capacitățile de angajare ale tinerilor și de a promova antreprenoriatul, contribuim la reducerea șomajului. În rezultat, prin activități continue și la o scară cât mai largă putem aduce un impact social-economic pozitiv în societate, având cetățeni activi economic și de succes.

Considerăm că proiectele de schimb internațional de tineret au un impact deosebit asupra participanților și un potențial de a aduce schimbări pe termen lung. Prin intermediul lor, putem să educăm generații cu atitudine și inițiativă, dornici de a-și aduce contribuția în societate, putem să diminuăm barierile culturale și să dezvoltăm atitudini tolerante, oferind, în acelați timp, tinerilor oportunități alternative și accesibile de educație și petrecere a timpului liber.

 

Pagina Facebook oficiala si blog:

https://www.facebook.com/Educate-532914370478044/

https://educateoncareer.wordpress.com/educate-project/