„In Balance” este un schimb de tineri ce este desfășurat la nivel internațional ce a fost finanțat prin Programul Erasmus + demarat de către Uniunea Europeană.

Acest proiect a fost demarat ca și urmare a unui parteneriat între 7 organizații ce activează următoarele țări membre ale Uniunii Europene: România, Croația, Lituania, Grecia, Bulgaria, Italia și Spania, asociațiile având scopul comun de a oferi noi oportunități ca tinerii din comunitățile în care activează să învețe lucruri noi, să se dezvolte și să îmbunătățească condițiile de viață din comunitatea unde aceștia trăiesc, aceștia ajungând să producă un impact pozitiv în comunitățile în care ei activează.

Scopul proiectului „In Balance” este de a educa tinerii în în legătură cu beneficiile pe care le aduce un stil de viață sănătos, încercându-se o abordare complexă asupra acestui subiect în așa fel încât rezultatele finale să intensifice nivelul de satisfacție a tinerilor implicați și să ducă la creșterea calității vieților acestora.

Prin „In Balance” noi ne propune să atingem următoarele obiective:

  • Să educăm tinerii în legătură cu beneficiile unui stil de viață sănătos, punându-se accent pe echilibrului și a balansului, prin crearea și promovarea de filmulețe motivaționale.
  • De a dezvolta nivelul de conștientizare în rândul tinerilor în legătură cu impact pe care stilul lor de viață îl are asupra manierei în care ei trăiesc și de a stimula cooperarea tinerilor la nivel social și pentru a promova implicarea în viața socială, aceștia creând și distribuind colajele foto ce abordează tema „Pentru o viață sănătoasă”
  • De a încuraja tinerii să adopte obiceiuri sănătoase și să realizeze activități fizice prin acest schimb de tineri și prin următoarele evenimente informative, educaționale și sportive ce vor fi organizate.

Procesul de învățare al tinerilor va fi bazat pe metode ce sunt dezvoltate pe baza tiparelor promovate de educația non-formală, implicând metode cum ar fi: joci de team-building, jocuri educaționale, metoda prezentării interactive, metode de analiză și auto-evaluare, brainstorming, realizarea de hărți mentale, metoda de vizualizare grafică, discuții de grup, dezbateri, spațiu deschis, metoda Frisco, vorbit în public, drumeții, teatru-labirint, teatru educațional, drama, joc de rol, joc de echipă.

Ca și consecință a acestui proiect, tinerii implicați vor fi mai conștienți de stilul lor de viață, de impactul pe care obiceiurile lor îl au asupra societăți și asupra vieții lor, astfel ei fiind încurajați să adopte și să perpetueze avantajele unui stil de viață sănătos și a adopției unor obiceiuri sănătoase, lucru ce duce va duce la schimbări pozitive în cadrul societății.

Poți afla mai multe despre acest proiect la: https://www.facebook.com/In-Balance-130453919203084

Acest proiect a fost finanțat prin suportul Comisiei Europene prin Programul Erasmus +

 

“In Balance” is an international youth exchange project financed through the Erasmus+ Programme of the EU.

It was developed in the frames of a partnership of 7 organizations from EU countries: Romania, Croatia, Lithuania, Greece, Bulgaria, Italy and Spain, having the common goals of offering young people new opportunities for learning, developing and improving the quality of their lives, of contributing to the inclusion of young people from vulnerable categories and increasing social cohesion, of bringing positive impact in the communities in which we operate.

The purpose of the „In Balance” project is to educate young people on healthy lifestyle, having a complex approach to the topic, so that they increase their level of satisfaction and quality of personal lives.

Through „In Balance” we aim to achieve the following objectives:

– To educate young people on healthy lifestyle, emphasizing the importance of balance, by creating and promoting motivational videos.

– To raise awareness among young people about the impact of their way of life on the quality of life and to stimulate social cooperation and involvement, creating and distributing the photo collages „For a healthy life”.

– To encourage young people to adopt healthy habits and to practice physical activities, through the youth exchange and subsequent informational, educational and sport events.

The learning process will be based on non-formal education, involving such methods as: team building games, educational games, interactive presentation methods, analysis and self-evaluation methods, brainstorming, mental maps, graphic visualization, live library, group discussions, debate, open space, Frisco method, public speaking, hiking, labyrinth-theater, educational theater, drama, role-playing, teamwork, photo voice.

As a result of the project, young people will become more aware of their way of life, of the personal and social impact of their way of life, adopting and perpetuating healthy and balanced habits, thus, in the long run, bringing positive changes in the society.

You can follow our activity at: https://www.facebook.com/In-Balance-130453919203084

This project was financed with the support of European Commission through Erasmus+ Programme. This communication reflects only the point of view of the author and the Commission is not responsible for the use of the information contained in this communication.

Descriere activități

Description of the Activities